Sivistysvaliokunnan pitkäaikainen tavoite toteutetaan, kun tietokirjailijat saadaan yhdenvertaiseen asemaan muiden kirjallisuuslajien kirjailijoiden kanssa.  Hallituksen esittämällä tekijänoikeuslain muutoksella (HE 102/2016 vp) saadaan korkeakoulukirjastoista tapahtuva lainaaminen lainauskorvauksen piiriin.

Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että tieto- ja oppikirjojen tekijät saatetaan yhdenvertaiseen asemaan muiden kirjallisuuslajien kirjailijoiden kanssa. Korkeakoulukirjastoista lainataan paljon sellaisia teoksia, joita yleisistä kirjastoista lainataan vähän.  Tällä lakimuutoksella myös osaltaan turvataan laadukkaan suomenkielisten oppi- ja tietokirjojen teko tulevaisuudessa.

Valiokunta toteaa, että esitetty korvaus koskee samoja teoslajeja kuin voimassa olevassa laissa, joten käytännössä se koskee painetussa muodossa olevien teosten tekijöitä ja äänitteillä olevien sävellysteosten tekijöitä.

Lainauskorvauksen laajentaminen hyödyttää valiokunnan näkemyksen mukaan satoja niukasti toimeentulevia tietokirjailijoita. Lainauskorvaus on luovan työn tekijälle tärkeä tekijänoikeuskorvaus teosten ilmaisesta kirjastolainaamisesta.

Myös lainauskorvausmäärärahan tason korottaminen on ollut pitkään sivistysvaliokunnan tavoitteena. Tämäkin on toteutumassa, sillä valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) esitetään lainauskorvauksen korottamista 15,6 miljoonaan euroon, missä on korotusta 6,3 miljoonaa euroa.

Sivistysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä (SiVM 10/2016 vp – HE 102/2016) valmistui 12. lokakuuta.(pdf)