LauraKarlsson

TM Laura Karlsson (43) on nimitetty 16.1.2017 alkaen Kirjakauppaliiton toimitusjohtajaksi Katriina Jaakkolan siirtyessä uusiin tehtäviin. Laura Karlsson jatkaa Kirjan vuosi ry toiminnanjohtajana osa-aikaisesti Kirja-Suomi 2017 -hankkeen loppuun asti.

– Otan innolla vastaan uudet haasteet kirjakauppojen parissa. Kirjakauppojen merkitys suomalaisen kulttuuriperinteen välittäjinä on merkittävä, ja samalla ne toimivat elämysten ja tiedon tyyssijoina. Alan murroksesta huolimatta uskon vahvasti kirjakauppoihin ja on hienoa päästä ylläpitämään ja edistämään omalta osaltani niiden tulevaisuutta, sanoo Karlsson.

Laajan valikoiman kirjoista suurin osa päätyy lukijoille edelleen kirjakauppojen kautta. Hyvä asiakaspalvelu ja ammattitaitoinen henkilöstö on kirjakauppojen menestymisen ydin.
– Haluankin kirjakauppojen puolesta kiittää Katriina Jaakkolaa liiton kehittämisestä ja kirjakauppojen nostamisesta esille kirja-alan keskusteluissa ja toivottaa menestystä tulevassa tehtävässä. Jaakkolan merkitys tulee näkymään vielä tulevaisuudessakin kirjakauppa-alan myynnin ammattitutkinnon eli libristitutkinnon laadukkaassa sisällössä, toteaa Kirjakauppaliiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Parviainen.

Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen etujärjestö. Lisäksi se tarjoaa jäsenistölleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä toimii suomalaisen lukuharrastuksen parhaaksi. Kirjakauppaliittoon kuuluu 165 jäsenliikettä ja verkkokauppaa. Kirjakauppojen osuus koko kirjamyynnistä on noin kolmannes.