Kirja- ja oppimateriaalikustantajien vuositilasto 2020 on julkaistu. Kustannusalan kokonaismyynti oli 248,5 miljoonaa euroa.

Kustantajien vuoden 2020 kokonaismyynti kasvoi 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköisten julkaisujen myynti yhteensä nousi 32,1 % ja äänikirjojen myynti kaksinkertaistui. Painettujen kirjojen myynti laski aiempaa loivemmin päätyen 6,2 % miinukselle edellisvuodesta. Oppimateriaalin myynti jäi 3,8 % edellisvuodesta.

Äänikirjojen suosio nosti yleisen kirjallisuuden painoarvoa. Kaunokirjallisuuden myynti nousi 28 prosenttia, lasten- ja nuortenkirjallisuuden myynti 12 prosenttia edellisvuodesta. Oppimateriaalin suhteellinen osuus kustantajien kokonaismyynnistä laski 40,3 prosenttiin (43 % vuonna 2019).

Tilastoraportointia uudistettu

Vuositilaston julkistuksen yhteydessä kustannusalan tilastoraportointi on uudistettu. Uudistuksessa raporteista on tehty visuaalisempia ja helppokäyttöisempiä.

Raportteihin on lisätty interaktiivisia toimintoja, jotka helpottavat tietojen etsimistä ja vertailua. Tarkasteluun voi valita haluamiaan tietoja, ja tarkasteluvuotta voi vaihtaa. Tiedot voi myös ladata järjestelmästä taulukkomuodossa.

Vuoden 2020 vuositilastossa on tarkennettu oppimateriaalimyynnin jakautumista eri kouluasteille niin, että toisen asteen oppimateriaalien tietoja on mahdollista tarkastella kokonaisuutena. Aiempien vuosien osalta ammatillisen toisen asteen tiedot ovat osana Muu oppimateriaali -summia.

Tutustu uusiin interaktiivisiin tilastoraportteihin osoitteessa kustantajat.fi/tilastot > Vuositilasto.