Home » Yleiset Uutiset » KIRJASÄÄTIÖN JULISTAMAAN IDEOINTIKILPAILUUN TULI YLI 1400 EHDOTUSTA — VOITTAJAT ON VALITTU

KIRJASÄÄTIÖN JULISTAMAAN IDEOINTIKILPAILUUN TULI YLI 1400 EHDOTUSTA — VOITTAJAT ON VALITTU

image002

Suomen Kirjasäätiö julisti helmikuussa lukurauhan päivänä kaikille avoimen kilpailun, jossa haettiin innostavia ideoita ja uudenlaisia konsepteja, joiden avulla houkutella ihmisiä kirjojen pariin. Kilpailu oli kaikille avoin ja sai valtavan suosion, ehdotuksia tuli yli 1 400 kappaletta. Osallistujien määrästä näkee, että aihe on suomalaisille todella tärkeä. Ehdotukset vaihtelivat laajoista kansallisista projekteista pieniin vinkkeihin. Joukossa oli runsaasti hyviä ehdotuksia toimenpiteistä, jotka on jo tavalla tai toisella toteutettu mutta joita ei tunneta vielä kovin laajalti. Esimerkkinä tästä vaikkapa lukuaikapalvelut tai Goodreads-tyyppiset yhteisöt, joita ehdotettiin useaan kertaan.

Ehdotusten joukosta palkittavat ideat valitsi Kirjasäätiön nimeämä kolmijäseninen raati: äidinkielen opettaja Rasmus Bäckgren, myynti- ja markkinointijohtaja Katja Leino sekä tuottaja Eira Sillanpää. Parhaaksi valittu idea palkitaan 2 000 euron rahapalkinnolla. Sijoille kaksi ja kolme tulleille annetaan 500 euron palkinto. Voittajiin on oltu yhteydessä. Voittajien valinnassa otettiin huomioon kilpailun kriteerit uudesta ja toteuttamiskelpoisesta ideasta.

Kolmannelle sijalle ylsi Otso Koskisen ja Miro Turusen ehdotus PayPal-tyyppisestä pelirahatilistä, jonka saldoa voisi kasvattaa lukemalla. Ehdotus pyrkii ratkomaan erityisesti nuorten poikien lukemattomuutta raadin mielestä kohderyhmää aidosti houkuttelevalla tavalla. Vaikka ehdotus tavallaan jättääkin lukemisen välinearvoksi, raadin mielestä välinearvokin on parempi kuin ei arvoa lainkaan.

Toinen sija jaettiin Lynn Rannikon käytännöllisille ehdotuksille neuvoloiden lukuvalistuksen lisäämiseksi. Ehdotus ottaa huomioon vanhempien roolin lasten lukuinnostuksen herättäjinä ja tarttuu raadin mielestä ongelmaan siellä, missä vaikuttavuus on suurta. Ehdotuksen vaikutukset ovat parhaimmillaan laajat ja kauaskantoiset.

Voittajaksi raati valitsi Jussi Rislakin ehdotuksen eräänlaisesta kirja-Tinderistä, jossa ihmisten sijaan etsitään kirjakumppania tekstikatkelmien avulla. Ideassa yhdistyvät paljon ehdotuksissa toistunut kirjavalintojen helpottaminen, uuden teknologian hyödyntäminen ja uusi tapa lähestyä kirjallisuutta ja kirjojen markkinointia. Lisäksi ehdotus oli hyvin konseptoitu ja toteuttamiskelpoinen.

Kaikki yli 1400 ehdotusta luovutetaan 23.5. 2018 Kirja-alan toimialapäivässä opetus- ja kulttuuriministeriön perustaman Lukutaitofoorumin käyttöön. Ehdotukset vastaanottaa foorumin puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen.

www.lukukuume.fi

#lukukuume

www.facebook.com/kirjasaatio